Gyökérkezelések

Gyökérkezelések

A gyökérkezelés olyan fogmegtartó eljárás, amelynek hála nagy eséllyel megmenthetőek a szuvasodott, fertőzött fogbelű fogak. A fogakban kialakuló szuvasodások során a baktériumok bekerülnek a fogbél kamrába, ahol gyulladásos folyamatokat indítanak el, amely először enyhe, majd hevesebb fogfájásként jelentkezik. A fájdalom megszüntetése egyben a fog kikezelése gyökérkezelés révén valósul meg, ilyenkor a fogorvos eltávolítja a gyulladt, vagy elhalt pulpaszövetet, majd alaposan kitisztítja a fog belsejében található üreget, egészen a gyökércsúcsig.

A rendelőnkben a gyökérkezelést speciális gépi forgó eszközökkel végezzük,amely gyökércsúcsmeghatározó funkcióval rendelkezik, amely új lehetőségeket nyit meg a csatorna kitisztításában, megmunkálásában. A műszerek pontossága miatt a kezelés sikeressége is jóval nagyobb arányú, mint a hagyományos kézi kezelés során. A gyökértömést egy új gyökértömési technikával, a tömő anyagot felmelegítve (termoplasztikus) juttajuk a már kitisztított csatornába, úgynevezett vertikális tömörítéssel, ami így pontosan kitölti a rendelkezésre álló helyet. Az elkészített gyökértömés pedig pontos, falálló lesz, ami legfőbb tényezője a kezelés sikerességének.

A gépi technika előnyei:

  • Gyorsabb és precízebb csatorna tisztítás, kezelés
  • Rövidebb kezelési idő
  • Pontos gyökértömés, eredményes fogmegtartás
  • Görbült csatornában is jól alkalmazható

Gyökérkezelés után:

  • A kezelt fogak többsége tünetmentessé válik, mivel a baktériumokat eltávolítottuk és a csatornát fertőtlenítettük
  • Előfordulhat, hogy a kezelés után 1-2 napig érzékeny marad a fog, vagy egy ideig ráharapásra érzékeny. Ez azért van, mert a gyökércsúcs körüli terület gyulladása nem szűnik meg egyik napról a másikra, mivel ez egy krónikus gyulladás ami lassan, de bíztosan alakul ki, ezért megszüntéhez is hónapok, évek kellenek, valamit a szervezet részéről a megfelelő védekezési reakció jelenléte
  • Nagy felületen tömött gyökérkezelt fogakat érdemes koronával beborítva megvédeni, valamint üvegszálas csapok gyökércsatornába való helyezésével megerősíteni,mert azok már élettelenek, nincs bennük vérkeringés, így idővel törékennyé válnak.

Egy illetve többgyökerű fogak gyökérkezelése gyökértöméssel együtt

Az egy illetve többgyökerű fogak gyökérkezelése egy kissé időígényes feladat, aminek az elvégzésére sokszor egy ülésben nincs lehetőség ugyanis a páciensek ezzel a problémával leggyakrabban az elviselhetetlen fájdalom miatt jelentkeznek a fogorvosnál. A mi rendelőnkben is mivel hónapokkal előre programáljuk a pácienseket kezelésre, ezért ilyen sürgősségi estekben a páciens fájdalmának a csökkentésére tudunk fókuszálni, avagy fogbélgyulladás esetén a fogbél eltávolítására és a fogbélüreg ideiglenes lezárására, illetve gangrénás fog esetén a fogbélüreg megnyítására, drénezésére. Ilyen esetekben a gyökértömés, a gyökércsatornák kifertőtlenítése és hermetikus lezárása elnapolódik. Ez a tény a kezelések sikerességi arányát nem rontja. A gyökérkezeléseket helyi érzéstelenítésben végezzük, a gyökértömések elkészítése után lehetőség szerint kontrollröntgent készítünk az adott fogról a várt eredmény leellenőrzésére.

Régi vagy elégtelen gyökértömés eltávolitása

Erre az eljárásra rendszerint úgy kerül sor , hogy a röntgenfelvételen, ami egy komplex szájüregi rehabilitáció végett vagy sürgősség esetén a kiváltó ok tisztázása miatt készült kiderül, hogy a meglévő gyökértömések nem töltik ki teljes terjedelmében a gyökércsatornát, ezért a csatornában maradt fogbélszövet felülfertőződik baktériumokkal és ezek, valamint ezek a toxinjai a gyökércsúcson keresztül a periapikális térbe jutva ott  krónikus gyulladást váltanak ki. Ilyen esetben a kezelés során a nem megfelelő gyökértömés, adott esetben a gyökértömés elvégzése nélkül beragasztott csap eltávolítására kerül sor, utána pedig  a gyökérkezeléseknél leírt séma szerint folytatódik az eljárás. A gyökértömés elkészítése után sokszor a gyenge és vékony megmaradt fogszövet megerősítése végett a gyökércsatornába üvegszálas csapot ragasztunk és ezt koronával borítjuk be.

Gyökérkezelt fog felépítése üvegszálas csap segítségével

Előfordul, hogy a fog koronai része olyan mértékben sérült, hogy már nem lehet egyszerű töméssel, vagy korona ráhelyezésével helyreállítani. Ebben az esetben a gyökér megerősítésére van szükség, a gyökérbe cementezett csap segítségével. Azon foggyökerek menthetőek meg ezzel a módszerrel, melyek gyökérkezelhetőek és a megmaradt fogszövet pereme az íny szintje felett van legalább 2mm-el. Rendelőnkben a fogak csapos felépítését üvegszállal megerősített csapok segítségével végezzük, melyek sokkal esztétikusabbak és rugalmasabbak,mint a hagyományos fém csapok, kevésbbé okozva feszülést a gyökérben, ami a gyökér törését okozhatja.

Álutak lezárása

Az álutak gyökérkezelések során keletkezett nem anatómiai járatok a gyökérben,amelyek lezárása azért szükséges,mert a bennük megtelepedő baktériumok krónikus gyulladásokat okozhatnak ezekben a járatokban.

Ilyen álutak keletkezésére rendszerint régi gyökértömések eltávolítása esetén kerülhet sor, ugyanis a régi gyökérkezelési technikáknak megfelelően a csatorna nagy részét nem a ma megszokott guttaperchával (gumifa eredetű plasztikus gyökértömő anyag) töltötték ki, hanem sokszor egy elég kemény cementtel. A guttapercha egy bizonyos oldószerrel oldható plasztikus anyag amelynek az eltávolítása mindenféle nehézség nélkül kivitelezhető, viszont a cement eltávolítása sokszor teljességében kivitelezhetetlen még mikroszkóp használata mellett is.

Ilyen estekben a gyökércsatornatágítókat a bentmaradt cement ha megvezeti, a tágító nem a csatorna belsejét kezdi tágítani, hanem annak a falán üt rést, ami az álút kialakulásához vezet.

Álutak keletkezhetnek még túlzott görbülettel rendelkező gyökerek feltágítása esetén, ha a tagító nem tudja felvenni az adott görbületet, a tű hegye a csatorna falában képez egy peremet és így folytatva a tágítást a csatorna falát elfurva nem a megfelelő járaton keresztül a dento-parodontális résbe jutunk.

Ezeket a járatokat egy speciális tömöanyaggal (MTA) zárjuk le, amely nem vált ki ellenreakciót a szervezet részéről és keménysége megeggyezik a gyökéri cement keménységével.

Gyökércsatornába beletört müszerek eltávolítása mikroszkópos nagyítás mellett

Gyökérkezelés során az extrém csatornagörbületek vagy a krónikus szűkületek miatt előfordul, hogy még a nagy hajlíthatóságú Ni-Ti műszerek is beletörnek. Ez elkerülhető lenne valószínűleg a műszerek csak egyszeri használata esetén , de ezek magas ára nem teszi ezt lehetővé a romániai kereseti lehetőségek tükrében.

Ezek eltávolítása csak megfelelő nagyításban, rendszerint mikroszkóp használata mellett lehetséges speciális extravékony műszerekkel és megfelelő tehnikával.

Eltávolításuk azért fontos, mert a bentmaradt műszer megakadályozza a gyökércsatorna tökéletes kitisztítását és csirátalanítását valamint hermetikus lezárását a 3 dimenziós gyökértömés által.

Ennek hiányában krónikus gyulladás következhet be a gyökércsúcs körül a benne megtelepedő baktériumkolónia miatt.

Olyan esetekben, ha ezen műtárgyak eltávolítása nem jön össze, szükség lehet az adott gyökérrész eltávolítására, rezekálására, ha ez a fog stabilitását nem veszélyezteti, valamint a gyökércsatorna feltárásból való retrográd lezárására MTA tömőanyag segítségével.