Radiológiai vizsgálatok

Radiológiai vizsgálatok

A rendelőnkben használt összes röntgengép (retroalveoláris, panoráma,tele,CBCT) digitális, azaz a felvétel nem filmre, hanem egy digitális szenzorra készül. Mivel a szenzor sokkal érzekenyebb, mint a film, ezért sokkal kisebb sugárdózis elégséges ahhoz, hogy az érintett területről megfelelő információt kapjunk. A tévedések elkerülése végett, a keletkezett képet a rendelkezésünkre álló lézernyomtató segitségével lehetőségünk van filmre kinyomtatni, mivel van kolléga aki filmen szereti kiértékelni és tárolni az információt, van viszont aki digitális formátumban számitógépen. Az általunk készitett felvételeket, amennyiben azok elkallódnak módunkban áll évek múltán is dijmentesen az Önök rendelkezésére bocsájtani.

Egy fogas röntgenfelvétel

Az “egy fogas röntgen” vagy szaknyelven periapikalis felvétel egy kis területről szolgáltat részletdús információt.A gyökerek anatómiai viszonyait,a gyökérhártyát és a periapikális csontállomány vizsgáljuk vele.

Részleges és teljes panoráma felvétel

A panorámafelvétel a görbült állcsontoknak egy síkba levetített képe. A foggakkal együtt tartalmazza a felső és alsó állcsont képét is.

A panoráma felvétellel áttekintő képet kapunk a teljes fogazatról, a fogak fejlődéséről illetve fejlődési rendellenességéről, alkalmas dentális gócok és parodontopáthiák vizsgálatára, továbbá nagyobb kiterjedésű fogpótlások előtt a foghelyek ellenőrzésére.

Teleröntgen felvétel

A teleröntgen vagy más nyelven távfelvétel segítségével a fogak tengelyállását, az állcsontok viszonyát egymáshoz és az arckoponya-csontokhoz, a hosszúsági és a szélességi méreteket tanulmányozzuk. Az adatok a fogászati anomáliák diagnoztizálásában és a kezelési eredmények ellenőrzésében használhatók fel. Diagnosztikai értékű a lágyrészek, az arcél és a csontos koponya röntgenképének együttes tanulmányozására.

A felvételeknek a fogszabályozási diagnosztikában van fontos szerepük.

Kistérfogatú CBCT felvétel

A CBCT felvétel a medikális CT-vel összevetve, egy kis sugárdózissal keletkezett 3 dimenziós kép. Az általunk használt kis térfogatú gép gyakorlatilag egy teljes állcsontot 3 felvétel illesztéséből képes leképezni, előnye tehát, hogy csak akkora területet kell besugarazzunk, ami minket érdekel, ezzel jelentősen lecsökkentve a pácienst ért sugárdózist.

 

A háromdimenziós képalkotásnak köszönhetően lehetőség van az implantologiában az előre való tervezésre, implantátum dőlésszög, hosszúság, átmérő, augmentációt igénylő területek műtét előtti mevizsgálására, radiológiai sablon segítségével az ideális behelyezési pozíció meghatározására, fúrósablon segítségével pedig a kockázat nélküli implantáció megvalósítására.

Ugyanakkor impaktált fogak eltávolítása esetén lehetőség van a hagyományos felvételeken lévő egyes anatómiai képletek egymásra vetülésének kiküszöbölésére.

Nem elhanyagolható ugyanakkor a modern endodonciai diagnosztikában nyújtott szerepe, ugyanis segítségével megítélhető egy-egy kétes csatorna léte vagy hiánya, egy beletört műszer pozíciója, a periapikális folyamatok kiterjedése, ami fontos, mivel adott esetben teljesen megváltoztathatja a kezelés menetét.