Rögzített fogpótlások

Rögzített fogpótlások

A rögzített, fix fogpótlások a megfelelően lecsíszolt, előkészített fogakhoz vagy az implantátumokhoz rögzített, cementezett, a szájból el nem távolítható pótlások. Eltávolításukhoz fogorvosi segítségre van szükség. Lehetnek héjak, koronák, hídak attól fügően, hogy milyen célt szolgálnak.

Mi a korona és mikor alkalmazzuk? A korona olyan fogmű, mely beborítja a lecsíszolt fog klinikai koronájának egészét. A károsodott fog lecsíszolása után a mintavételt követően a fogtechnikai laborban készül.

Javallatai:

 • Ha a fogban nagy kiterjedésű fogszuvasodás található, amit már csak töméssel vagy betéttel nem lehet helyreállítani.
 • A gyökérkezelt fogak végleges ellátásakor.
 • Vele született vagy szerzett nagyfokú elszíneződés miatt, pl: zománc fejlődési hiba, gyökérkezelt fog.

Mi a híd és mikor alkalmazzuk ? A híd olyan rögzített fogpótlás ahol a hiányt pótló műfogak a megfelelően előkészített pillérekre (maradék fogakra, gyökerekre, implantátumokra) cementtel rögzülnek.

Javallatai:

 • egy fog hiánya esetén, ha az implantációs fogpótlás készítése nem indokolt
 • több fog hiánya esetén
 • több fog esztétikai korrekciója esetén
 • meggyengült stabilitású fogak sínezésére.

Részlegesen leplezett fémkerámia korona

A korona vagy híd váza fémből készűl, mely rendívül erős és rugalmas anyag, ezért a rágófogaknál kifejtett harapási erőnek képes ellenállni. A fémváz külső, elülső felszínére, ami majd a páciens mosolyakor szembetűnik  a fogtechnikus az eredeti fogszínnek megfelelő többrétegű kerámiaréteget éget, ezáltal eszétikus fogpótlást nyerünk. A fémváz lézerszinterezéssel készül a pontos illeszkedés elérése végett a fogon csíszolt váll és a korona széle között.

Teljesen leplezett fémkerámia

Abban különbözik az előző részlegesen leplezett fémkerámia koronától, hogy a fémváz egész külső felszíne kerámia leplezést kap, ezáltal a páciens szájnyitásakor egyáltalán nem latszódik a fémváz.

Esztétikai hatása alulmarad a préskerámia koronával szemben, mivel a kerámia alatt levő fémváz nem engedi be  a fényt, ezért a szabad ínyszélt nem tudja olyan szépen megvilágítani, ezért a korona széle árnyékban marad,ennek köszönhetően egyes esetekben egy szürkés-kékes sáv jelenik meg a korona szélénél.

Rendelőnkben az összes fémvázas pótlás lézerszinterezéssel készül, amelynek nagy előnye a precíz széli zárás.

Fémmentes e.max prèskerámia korona

Előfordulnak olyan esetek, amikor a fogszövet annyira tönkremegy, hogy esztétikus felépítése csak korona segítségével lehetséges.Elülső fogaknál a legjobb megoldás az ilyen fogak helyreállítására a préskerámiából készült korona, ezeket Jacket koronáknak nevezzük. Esztétikailag ez  hasonlít a legjobban az eredeti fogakhoz. Esztétikai hatása messze felülmúlja a fémkerámia korona hasonló tulajdonságait. A fogra vetülő fényt képes átereszteni, ezáltal az ínyszélt megvilágítani úgy, hogy nem jelenik meg a fémkerámia korona esetében érzékelhető szürkés-kékes szegély. Egyetlen hátránya, hogy kiterjedt pótlás készítésére nem alkalmas, ilyen esetben cirkóniumdioxid vázból CNC marógéppel készített hidakat tudunk készíteni, aminek az esztétikai hatása valamelyest alulmarad a préskerámiához képest, de a fémkerámiát ez is lekörözi.

Cirkónium korona

Egyre elterjedtebbek a ‘’cirkon’’, azaz cirkónium-dioxidból készült koronák. A cirkónium a fémek csoportjába tartozik egy roppant kemény anyag. A cirkónium-oxid egyfajta kerámia, de a hagyományos porcelántól eltérő tulajdonságokkal rendelkezik. Megőrizte a cirkónium keménységét, de a fémektől eltérő fehér színe lehetővé tette az esztétikus pótlások előállítását. A cirkónium-oxid csak újfajta eljárással munkálható meg a CAD/CAM (Computer Aided Design/ Computer Aided Manufacturing) technológia segítségével, mely sokkal pontosabb munkák elkészítését teszi lehetővé ugyanis a tervezés és a kivitelezés is számítógép segítségével történik.

Előnyei:

 • magas fényáteresztő képességének köszönhetően kiváló esztétikai eredményt és természetes hatást eredményez
 • mivel teljesen fémmentem, nem allergizál
 • Kíméli a fogínyt, nincsenek sötét ínyszélek, jól tisztítható
 • A hideget és meleget kevésbé vezeti tovább, mint a fém tartalmú fogpótlások
 • Jól színezhető
 • Extrém szilárdságú
 • Hosszú élettartamú

Préskerámia héjak, betétek

A héjak az elülső fogak szuvasodása, elszíneződése, sérülése miatt, esztétikai korrekció céljából készülnek. Ilyenkor a fogak elülső látható felszínét nagyon vékony rétegben eltávolítjuk és a lenyomat alapján a technikus kerámiából megmintázza a páciens igényeinek megfelelően.

A betét egyfajta tömés, amely a hiányzó fogszövetet pótolja. Fogtechnikai laboratóriumban készül el, személyre szabva, így garantált annak precíz illeszkedése az előkészített fogban. Az inlay és az onlay betétek között az a különbség, hogy az inlay esetében csak a fogüreget tölti ki, míg az onlay betétre akkor kerül sor, ha a fog károsodása érinti a fog felszínét is és már túl nagy ahoz, hogy egy inlay elég legyen.

Milyen esetben lehet Önnek betétekre szüksége?

 • ha a fogszuvasodás kiterjedt a fog két vagy több felszínére
 • ha a fog formailiag és rágófunkcióra nem megfelelő
 • régi nagy kiterjedésű amalgámtömések helyettesítésekor
 • lekopott vagy letört csücskök esetén
 • gyökérkezelt fogak fedőtöméseként
 • harapási magasság helyreállításakor

Milyen előnyei vannak?

 • jobb széli záródást bíztosítanak, mint a kompozit tömések
 • jobban visszaadja a fog anatómiai formáját
 • tökéletes kontaktpontot bíztosít a szomszédos fogakkal
 • rágóstabilitása kimagasló
 • nem szükséges hozzá lecsíszolni a fogakat

Primér és szekundér korona teleszkópos protézis elhorgonyzására

Előfordul, hogy egy állcsontban csak 2-3 fog marad amire már nem lehet rögzített pótlást készíteni. Ilyen esetekben a meglévő fogakra lecsíszolásuk után egy primér lézerszinterezéssel készült fém korona cementeződik, ami a protézisben levő szekundér koronával együtt a kivehető lemezes fogpótlás stabilizálását fogja szolgálni.

Ideiglenes korona

Az ideigleges koronát a rendelőben készítjük egy bizonyos fajta önkötő akrilátból.

Addig látjuk el a pácienst az ideiglenes koronával, híddal, amíg a végleges pótlás elkészítéséhez a fog körüli lágyrészek teljesen gyulladásmentesek nem lesznek, a szövetek stabilizációja be nem következett.

Adott estben ez akár 2 hónap is lehet, de ha ezt az időt nem várjuk ki, akkor röviddel a végleges fogmű felragasztása után annak precíz illeszkedésétől függetlenül az ínyszél visszahúzódik, a korona széle szabaddá válik és ez fentmaradó esztétikai problémát okoz.

Miért szükséges?:

 • védi a preparált fogcsonkot a mechanikai hatásoktól (rágás, hideg-, meleg inger), a még élő fogak nagyon érzékennyé válnak különböző ingerekkel szemben
 • biztosítja az esztétikát, a páciens nem távozik fogatlanul a rendelőből
 • fenttartja a rágófunkciót
 • helyfenttartóként szolgál, megakadályozza a szomszédos fogak bedölését
 • hasznos a csiszolás vagy foghúzás utáni ínyviszonyok fenttartásában