Periodontal treatments

Periodontal treatments

Removal of plaque and tartar through Air Flow polishing/dental arch

What is dental plaque?

Dental plaque is in fact a calcified bacterial plaque. In case we don’t remove the bacterial plaque adequately, on that surface slowly will appear a dental plaque because the calcified crystals from the saliva will settle in the pellicle. The created plaque sticks to the surface of the teeth so much that it cannot be removed with a toothbrush.

Most frequently the plaque settles on the internal part of the lower incisors and on the surface of the external part of the molars because here are the excretory canals of the salivary glands. The colour of the plaque is determined by pigments of the metabolic products of the bacteria, by the haemoglobin and by the different food pigments (caffeine, nicotine etc.). The plaque has two positions: supragingival plaque – it can be seen with the naked eye and slowly it generates gingival and periodontal diseases. As its surface is rough, it cannot be cleaned and more and more bacteria settle on it. – subgingival plaque – it can be seen only with the help of special instruments, it is palpable in the gingival pocket next to the tooth, its surface is rough and very hard. It does not appear in the case of a healthy parodontium.

Why is important to remove dental plaque?

  • Dental plaque irritates the gingiva and it generates inflammation, periodontal diseases and slowly it leads to periodontal bone resorption, loose teeth and loss of teeth.
  • It is not aesthetic and it can cause unpleasant smell.

Zárt tasakküret érzéstelenítésben foganként

A fogágybetegségről és a beavatkozásról röviden: A szabad ínyszél és az íny fognyakon való tapadása közötti rést ínybarázdának nevezzük, mélysége normális esetben 0,5-2 mm között van. A patológiás, mély ínybarázdát tasaknak hívjuk. Ilyen esetben megszűnik az íny tapadása a fognyak körül, amelynek következtében a baktériumok vándorlásának már nem szab gátat semmi, ezért ezek elkezdik romboló tevékenységüket. Gyulladásos termékek keletkeznek a tasak mélyén, lepedék majd fogkő rakódik le táptalajt biztosítva a baktériumoknak. A zárt küret által ebben a tasakban képződött fogkövet, lepedéket illetve gyulladásos szövetmaradványokat távolítunk el speciális műszerek segítségével: minél simább gyökérfelszín létrehozására törekedve. A tökeletesen sima gyökérfelszínhez képes az immár gyulladásmentes íny hozzátapadni, ezáltal megvédve a fogágyat egy újabb bakteriális invázióval szemben. A beavatkozás utáni teendők:

  • Elengedhetetlen a tökéletes szájhigiénia – ellenben a kezelés eredménytelenné válhat

Closed gingival pocket curettage with local anesthetization/tooth

Shortly about periodontal diseases and the inervention:

The space between the free gingival margin and the dento-gingival junction is called gingival sulcus, normally its depth is 0,5-2 mm. The pathologic, deep gingival sulcus is called gingival pocket. In these cases the dento-gingival junction disappears, i.e. the gingiva doesn’t stick anymore to the neck of the tooth and as a consequence the bacteria can freely move and perform their destructive activites. In the pocket starts an inflammatory process, the bacterial plaque settles, insuring a culture medium for the bacteria. During closed gingival pocket curettage we remove the dental plaque, the bacterial plaque and the infected tissues from that pocket using some special instruments: we try to realize a smooth root surface. The gingiva – that is not inflamed anymore – can stick to the smooth root surface and this way it can protect the parodontium aganst the bacteria.

Postoperative indications:

  • Perfect oral hygiene – otherwise the treatment will not be successful

Csonttasak megszüntetése irányított csontregeneráció (GBR) segítségével

Egyes mély csonttasakokban, az egészséges fogágy esetén a  fogat a fogmedernyúlványban rögzítő gyökérhártya rostok, gyökéri cement valamint az elveszett csont regenerációja lehetséges a kötőszövet és a hámszövet kizárása révén. Fogágybetegség esetén nagy harc folyik a fog körüli szövetek között a kialakult rés kitöltése végett. Ebben a harcban a fog megtámasztását bíztosító gyökéri cement,a parodontális rostok és a környező alveoláris csont alulmarad a gingivában levő kötőszövet és a hámszövettel szemben.Ezen két szövet kizárására műtéti beavatkozás során egy nem felszívódó membrán rögzítése a fog nyakára elégséges ahhoz,hogy a parodontális szövetek regenerációja elinduljon.A membrán eltávolítása után (leghamarabb 6 héttel a beavatkozás után) a kezdetleges maturizációjú  szövetek már megfelelő fokú védelmet tudnak bíztosítani a lágyrészekkel szenbeni harcban. Az utóbbi időben kifejlesztett Emdogain(zománc mátrix fehérje) segítséget nyújthat ebben a regenerációban,de ugyanakkor a beavatkozás költségeit is jelentősen megnöveli. A mütétet követően a lebenyt szintén parodontális cementtel fedjük a seb védeleme végett 3 hétig.